Advertisement

Uit de kliniek: Heupartrose: werkgerelateerde diagnostiek, preventie en casemanagement

 • P. P. F. M. Kuijer
 • L. de Graaf
 • M. H. W. Frings-Dresen
Voor de praktijk

Samenvatting

Artrose staat op de negende plaats in de top tien van ziekten met de grootste ziektelast (DALY’s) en is de enige aandoening aan het bewegingsapparaat in de top tien. Op de eerste plaats staan coronaire hartziekten en op de tiende plaats dementie. Deze topnotering voor artrose komt niet door het aantal verloren levensjaren, maar door het grote aantal personen met deze aandoening inclusief de bijbehorende afname van kwaliteit van leven.1 Het RIVM stelt dat door demografische ontwikkelingen de verwachting is dat het absolute aantal personen met artrose tussen 2000 en 2020 met 38% zal stijgen.2 Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten concludeerde dat de arbeidsgerelateerdheid van artrose van knie en heup voor uitval uit en terugkeer naar werk in het komende decennium steeds belangrijker wordt.3 Dit komt onder andere doordat werknemers op latere leeftijd stoppen met werken, de verwachte toename van overgewicht en de aanwezigheid van risicofactoren in het werk voor deze aandoeningen. Om de mate van arbeidsgerelateerdheid van deze aandoeningen op een systematische manier te bepalen, zijn registratierichtlijnen voor artrose van de knie en de heup ontwikkeld.

bewegingsapparaat risicofactoren arbeid heupartrose 

Literatuur

 1. 1.
  Hoeymans N, Gommer AM, Poos MJJC. Wat is de ziektelast in Nederland? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, htpp://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1672n18840.html, geraadpleegd 5-12-2007.
 2. 2.
  Schouten JSAG. Artrose samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, htpp://www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_artrose.html, geraadpleegd 5- 12-2007.
 3. 3.
  Signaleringsrapport Beroepsziekten 2004. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam, 2005.Google Scholar
 4. 4.
  Han-De Groot M, Kuijer P, Frings-Dresen M. Artrose van knie als beroepsziekte, Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2007; 15: 376–377.Google Scholar
 5. 5.
  Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose. Nijmegen: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2007.Google Scholar
 6. 6.
  Bierma-Zeinstra SMA, Koes BW. Risk factors and prognostic factors of hip and knee osteoarthritis. Nat Clin Pract Rheumatol 2007; 3: 78–85.Google Scholar
 7. 7.
  Vignon É, Valat J-P, Rossignol M, et al. Osteoarthritis of the knee and hip and activity: a systematic international review and synthesis (oasis) Joint Bone Spine 2006; 73: 442–55.Google Scholar
 8. 8.
  Graaf L de. Coxartrose: diagnostische criteria, incidentie, prevalentie en werkgerelateerde risicofactoren. [Bachelorscriptie Faculteit der Bewegingswetenschappen] Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA, Amsterdam, 2007.Google Scholar
 9. 9.
  Jensen LK. Hip osteoarthritis: influence of work with heavy lifting, climbing stairs or ladders, or combining kneeling/squatting with heavy lifting. Occup Environ Med 2008; 65: 6–19.Google Scholar
 10. 10.
  Bijlsma JWJ, Knahr K. Strategies for the prevention and management of osteoarthritis of the hip and knee. Best Practice Res Clin Rheumatol 2007; 21: 59–76.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • P. P. F. M. Kuijer
  • 1
 • L. de Graaf
 • M. H. W. Frings-Dresen
 1. 1.

Personalised recommendations