Advertisement

Veel studies met negatieve resultaten niet gepubliceerd

Nieuws

Samenvatting

Onderzoeken naar antidepressiva blijken selectief te worden gepubliceerd. De onderzoeken naar de effecten van twaalf antidepressiva die door de Food and Drug Administration (FDA) zijn geregistreerd, blijken in een derde van de gevallen niet te zijn gepubliceerd. Vooral minder gunstige resultaten zijn niet gepubliceerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations