Advertisement

Dag des oordeels

Column

Samenvatting

Tijd genoeg om te doden. Ik heb geen haast. Maar goed ook, want het steeds opnieuw controleren van het adres maakt mijn gang traag. Toch kom ik er wel, nooit was het Paleis van Justitie zo dichtbij. Op mijn plattegrond zie ik dat ik langs een stadspark loop, om eerlijk te zijn was het me nog niet opgevallen. De bomen en vijvers winnen het niet van de beelden die van binnenuit boven komen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations