Advertisement

Gepensioneerde wil vooral flexibel werken

Nieuws
  • 20 Downloads

Samenvatting

Veel gepensioneerden zijn bereid om na hun 65e door te werken, mits dat op flexibele en parttime basis kan. Als werkgevers hier meer aandacht voor hebben, zullen ouderen langer doorwerken. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wat drijft gepensioneerden om te blijven werken’ van TNO en uitzendbureau Oudstanding. Het is voor het eerst dat gepensioneerden die willen blijven werken, op grote schaal zijn ondervraagd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations