Advertisement

Effect van cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy op werkhervatting bij arbeidsongeschikten met chronisch-vermoeidheidssyndroom

 • P. M. Dekkers-Sánchez
Signaal
 • 58 Downloads

Samenvatting

Het is voor verzekeringsartsen en bedrijfsartsen van belang om bij begeleiding van werknemers die arbeidsongeschikt zijn vanwege chronischvermoeidheidssyndroom (CVS) inzicht te hebben in wetenschappelijk bewezen effectieve interventies voor werkhervatting. In een door de Gezondheidsraad uitgebracht rapport in april 2007 wordt cognitieve gedragstherapie (CGT), met een speciaal voor CVS-patiënten ontwikkeld behandelprotocol,

CVS interventies ziekteverzuim 

Literatuur

 1. 1.
  Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige protocollen; Chronische-vermoeidheidssyndroom. Lumbosacraal radiculair syndroom. Nr. 2007/12. Den Haag: Gezondheidsraad, april 2007.Google Scholar
 2. 2.
  Gezondheidsraad. Het chronische-vermoeidheidssyndroom. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005, 2005/02.Google Scholar
 3. 3.
  Price JR, Couper J. Cognitieve behaviour therapy for adults with chronic fatigue syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000; (2): CD001027.Google Scholar
 4. 4.
  The Royal Australian College of Physicians. Chronic fatigue syndrome. Clinical practice Guidelines-2002. Med J Aust 2002; 176: S17–55.Google Scholar
 5. 5.
  Ross S, Estok R. Disability and chronic fatigue syndrome. A focus on function. Arch Intern Med 2004; 164: 1098–1107.Google Scholar
 6. 6.
  Prins J, Meer van der J, Bleijenberg G. Chronic fatigue syndrome. Lancet 2006; 367: 346–355.Google Scholar
 7. 7.
  Chambers D, Bagnall AM, Hempel S, Forbes C. Interventions for the treatment, management, and rehabilitation of patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: an updated systematic review. J R Soc Med 2006; 99: 506–520.Google Scholar
 8. 8.
  Edmonds M, McGuire H, Price J. Exercise therapy for chronic fatigue syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2004; (3): CD003200.Google Scholar
 9. 9.
  Whiting P, Begnall AM, Sowden AJ, et al. Interventions for the treatment and management of chronic fatigue syndrome: a systematic review. JAMA 2001; 286: 1360–1368.Google Scholar
 10. 10.
  Akagi H, Klimes I, Bass C. Cognitive behavioral therapy for chronic fatigue syndrome in a general hospitalfeasible and effective. Gen Hosp Psychiatry 2001; 23: 254–260.Google Scholar
 11. 11.
  Fulcher KY, White PD. Randomized controlled trial of graded exercise in patients with the chronic fatigue syndrome. BMJ 1997; 314: 1647–1652.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • P. M. Dekkers-Sánchez
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations