Advertisement

Influenzapandemie: mogelijkheden voor preventie en profylaxe

 • J. J. Maas
 • A. N. H. Weel
Voor de praktijk
 • 26 Downloads

Samenvatting

Er is een reële dreiging van een influenzapandemie. Dit artikel beoogt actuele informatie hierover bijeen te brengen. Na een bespreking van de huidige kennis over influenza en aviaire influenza komen de scenario’s voor een influenzapandemie aan de orde. Daarna bespreken wij de thans beschikbare mogelijkheden voor preventie (vaccinatie) en profylaxe/behandeling (antivirale middelen), in het bijzonder voor werknemers.

influenza pandemie preventie profylaxe antivirale middelen 

Literatuur

 1. 1.
  Weel ANH, Bouwmans J, Horsten M, et al. Richtlijn Influenza: Preventie en begeleiding door de bedrijfsarts. Utrecht: Kwaliteitsbureau NVAB, 2007. Google Scholar
 2. 2.
  Fouchier RA, Munster V, Wallensten A, et al. Characterization of a novel influenza A virus hemagglutinin subtype (H16) obtained from black-headed gulls. J Virol 2005; 79(5): 2814–2822. Google Scholar
 3. 3.
  Saito T, Lim W, Suzuki T, et al. Characterization of a human H9N2 influenza virus isolated in Hong Kong. Vaccine 2001; 20(1–2): 125–133. Google Scholar
 4. 4.
  Koopmans M, Wilbrink B, Conyn M, et al. Transmission of H7N7 avian influenza A virus to human beings during a large outbreak in commercial poultry farms in the Netherlands. Lancet 2004; 363(9409): 587–593. Google Scholar
 5. 5.
  Beigel JH, Farrar J, Han AM, et al. Avian influenza A (H5N1) infection in humans. N Engl J Med 2005; 353(13): 1374–1385. Google Scholar
 6. 6.
  Doherty PC, Turner SJ, Webby RG, Thomas PG. Influenza and the challenge for immunology. Nat Immunol 2006; 7(5): 449–455. Google Scholar
 7. 7.
  Rahamat-Langendoen JC, Vliet JA van. Recente veranderingen in de epidemiologie van infectieziekten in Nederland: the rapport ‘Staat van infectieziekten in Nederland, 2000-2005’. Ned Tijdschr Geneeskd 2007; 151(24): 1333–1338. Google Scholar
 8. 8.
  RIVM. Wat gebeurt er als de vogelgriep in Nederland uitbreekt? Bilthoven: RIVM, 2006. Google Scholar
 9. 9.
  Velde K van der. Zoönose congres, Utrecht, 22-5-2006. Google Scholar
 10. 10.
  Cyranoski D. Bird flu spreads among Java’s pigs. Nature 2005; 435(7041): 390–391. Google Scholar
 11. 11.
  Eurosurveillance. Highly pathogenic Avian Influenza A/H5N1 – Update and overview of 2006, www. eurosurveillance.org/ew/2006/061221.asp. Google Scholar
 12. 12.
  McKimm-Breschkin J. Indonesian bird flu Tamiflu resistant. Canadian Press 2007 Jun 21. Google Scholar
 13. 13.
  Webster RG, Govorkova EA. H5N1 influenza – continuing evolution and spread. N Engl J Med 2006; 355(21): 2174–2177. Google Scholar
 14. 14.
  Stephenson I, Zambon M. The epidemiology of influenza. Occup Med (Lond) 2002; 52(5): 241–247. Google Scholar
 15. 15.
  Hall IM, Gani R, Hughes HE, Leach S. Real-time epidemic forecasting for pandemic influenza. Epidemiol Infect 2006; 1–14. Google Scholar
 16. 16.
  Grais RF, Ellis JH, Glass GE. Assessing the impact of airline travel on the geographic spread of pandemic influenza. Eur J Epidemiol 2003; 18(11): 1065–1072. Google Scholar
 17. 17.
  Hufnagel L, Brockmann D, Geisel T. Forecast and control of epidemics in a globalized world. Proc Natl Acad Sci USA 2004; 101(42): 15124–15129. Google Scholar
 18. 18.
  Coker R, Mounier-Jack S. Pandemic influenza preparedness in the Asia-Pacific region. Lancet 2006; 368(9538): 886–889. Google Scholar
 19. 19.
  Johnson NP, Mueller J. Updating the accounts: global mortality of the 1918–1920 ‘Spanish’ influenza pandemic. Bull Hist Med 2002; 76(1): 105–115. Google Scholar
 20. 20.
  Szucs T. The socio-economic burden of influenza. J Antimicrob Chemother 1999; 44 Suppl B: 11–15. Google Scholar
 21. 21.
  Smith A. The socioeconomic aspects and behavioral effects of influenza. London: Royal Society of Medicine, 1999. Google Scholar
 22. 22.
  Heijnen MLA. Scenario-analyse van de te verwachten zorgvraag bij een influenzapandemie. Infectieziekten Bull 2001; 403–408. Google Scholar
 23. 23.
  Gezondheidsraad. Gebruik van antivirale middelen en andere maatregelen bij een grieppandemie, 2005, http://www.gr.nl/pdf.php?ID=1155&p=1.
 24. 24.
  Tweede Kamer. Preventiebeleid voor de volksgezondheid; Brief minister over de voortgang van de nationale voorbereiding in Nederland op een mogelijke grieppandemie, 11-12-2006. Google Scholar
 25. 25.
  Kretzschmar M, Wallinga J, Coutinho RA. Wiskundige modellering van bestrijding van infectieziekten. Ned Tijdschr Geneeskd 2006; 150(36): 1965–1970. Google Scholar
 26. 26.
  Osterhaus AD. Pre- or post-pandemic influenza vaccine? Vaccine 2007; 25(27): 4983–4984. Google Scholar
 27. 27.
  Langley JM, Halperin SA, McNeil S, et al. Safety and immunogenicity of a Proteosome-trivalent inactivated influenza vaccine, given nasally to healthy adults. Vaccine 2006; 24(10): 1601–1608. Google Scholar
 28. 28.
  Jefferson T, Demicheli V, Rivetti D, et al. Antivirals for influenza in healthy adults: systematic review. Lancet 2006; 367(9507): 303–313. Google Scholar
 29. 29.
  Cooper NJ, Sutton AJ, Abrams KR, et al. Effectiveness of neuraminidase inhibitors in treatment and prevention of influenza A and B: systematic review and metaanalyses of randomised controlled trials. BMJ 2003; 326(7401): 1235. Google Scholar
 30. 30.
  Wouden JC Van der, Bueving HJ, Poole P. Preventing influenza: an overview of systematic reviews. Respir Med 2005; 99(11): 1341–1349. Google Scholar
 31. 31.
  Moscona A. Neuraminidase inhibitors for influenza. N Engl J Med 2005; 353(13): 1363–1373. Google Scholar
 32. 32.
  Peters PH Jr., Gravenstein S, Norwood P, et al. Longterm use of oseltamivir for the prophylaxis of influenza in a vaccinated frail older population. J Am Geriatr Soc 2001; 49(8): 1025–1031. Google Scholar
 33. 33.
  European Medicines Agency: Tamiflu, 2007. Google Scholar
 34. 34.
  Hayden FG, Jennings L, Robson R, et al. Oral oseltamivir in human experimental influenza B infection. Antivir Ther 2000; 5(3): 205–213. Google Scholar
 35. 35.
  Hayden FG, Gubareva LV, Monto AS, et al. Inhaled zanamivir for the prevention of influenza in families. Zanamivir Family Study Group. N Engl J Med 2000; 343(18): 1282–1289. Google Scholar
 36. 36.
  Hayden FG, Belshe R, Villanueva C, et al. Management of influenza in households: a prospective, randomized comparison of oseltamivir treatment with or without postexposure prophylaxis. J Infect Dis 2004; 189(3): 440–449. Google Scholar
 37. 37.
  Essen GA van, Berg HF. NHG-Standaard Influenzapandemie (M88), 2007 http://nhg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_104_TICH_R190191273363736.
 38. 38.
  College Beoordeling Geneesmiddelen, 2007. Google Scholar
 39. 39.
  Farmacotherapeutisch Kompas, 2007. Google Scholar
 40. 40.
  Galama JMD. Vogelpest en oseltamivir; een terugblik. Ned Tijdschr Geneeskd 2003; 147(23):1100–1102. Google Scholar
 41. 41.
 42. 42.
  Gani R, Hughes H, Fleming D, et al. Potential impact of antiviral drug use during influenza pandemic. Emerg Infect Dis 2005; 11(9): 1355–1362. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations