Advertisement

Volledige uitputting door lange werkdagen

Working hours and mental and physical fatigue in Japanese workers.S. Nagashima, Y. Suwazono, Y. Okubo, M. Uetani, E. Kobayashi, T. Kido, K. Nogawa. Occup Med (Lond) 2007; 57: 449–452.
Referaat
  • 14 Downloads

Samenvatting

De lange werkdagen van Japanse werknemers leiden herhaaldelijk tot volledige uitputting en soms zelfs tot suïcide (karoshi). In de internationale pers kreeg het verschijnsel karoshi aandacht. Het is daarom wellicht instructief een recente publicatie te bespreken van de bedrijfsgeneeskundige vakgroep van de Chiba Universiteit (Japan) over dit onderwerp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations