Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 12, pp 67–67 | Cite as

Overname en partnerschap

nieuws
  • 11 Downloads

Samenvatting

Computer aided design (cad) en computer aided manufacturing (cam) vormen de toekomst voor de tandheelkunde en tandtechniek. Op dit gebied is Nobel Biocare marktleider. Om deze positie te verstevigen heeft deze onderneming BioCad Medical inc. Overgenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations