Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 12, pp 39–41 | Cite as

Condoom, handschoen en rubberdam

  • Frank Heynick
heynicks hoek
  • 30 Downloads

Samenvatting

Al meer dan anderhalve eeuw heeft de rubberindustrie bijgedragen aan het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten. In de slaapkamer, in de operatiekamer, en in de tandartspraktijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations