Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 11, pp 86–86 | Cite as

Prothesehygiëne

nieuws
  • 53 Downloads

Samenvatting

Veel dragers van een volledige of partiële gebitsprothese reinigen hun prothese niet goed. Recent onderzoek wijst erop dat slechts 11,9% van de prothesedragers een schone prothese hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations