Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 11, pp 80–84 | Cite as

Een moeizame anamnese en niet te bereiken collega’s

  • L. Abraham-Inpijn
feedback post

Samenvatting

Een tandarts schrijft me: ‘Niet alleen de banken vallen om, maar ook meer en meer patiënten wankelen bij het ouder worden van de behandelend tandarts. Het betreft in mijn geval een patiënte van 57 jaar met pijn ten gevolge van een parodontitis apicalis. Maar ze zag er anders uit dan anders en het ‘niet-pluis-gevoel’ kroop vanuit mijn hielen omhoog.

Referenties

  1. Abraham-Inpijn L. InwendigeGeneeskunde voor de Tandheel-kunde. 2004 Lemma BV Utrecht.Google Scholar
  2. Abraham-Inpijn L. Voorkoming van medische accidenten. Elsevier-Gezondheidszorg 2e druk2009 in press. Maarssen.Google Scholar
  3. Gortzak RATh, Abraham-Inpijn L. Blood pressure measurements during dental checkups representative of 26-hour registration. Oral Surg Oral Med Oral pathol 1990;70:730-733.Google Scholar
  4. Gortzak RATh, Abraham-Inpijn L, Ooosting J. Blood pressure response to dental checkup a continuous non-invasive registration. Gen Dent 1991;39:339-342.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • L. Abraham-Inpijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations