Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 11, pp 45–46 | Cite as

Waarschuwing van AGIS

  • Michel Walvis
Redactioneel
  • 4 Downloads

Samenvatting

Op 30 oktober ontvang ik een schrijven van J. Ponsen. Manager betalingsverwerking bij AGIS zorgverzekeringen:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Michel Walvis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations