Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 11, pp 5–6 | Cite as

Zorginkoop

  • Michiel Walvis
bedrijfsvoering
  • 15 Downloads

Samenvatting

Marx doet in verzekeringen. Een andere conclusie is er niet. De be-knotters, de geheven wijsvingeraars, de betweters, de vijf jarenplanners, de leslezers, de parasitaire managers die gemeenschapsgeld steken in protserige panden en ter compensatie incapabel laaggeschoold personeel tegen minimale honorering de laatste resten klantvriendelijkheid achter ouderwets prikkeldraad doen verdorren, zijn weer op oorlogspad.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Michiel Walvis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations