Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 11, pp 1–1 | Cite as

Novemberblues

  • Michiel de Cleen
redactioneel
  • 7 Downloads

Samenvatting

In mijn digitale postvakje zit een aanbieding van de firma A-Department, een bedrijf voor werving en selectie. Ze hebben een dame in de aanbieding: een tandartsassistente. De mevrouw in kwestie heeft ruime ervaring in het plaatsen van vullingen en het trekken van kiezen. Als ik interesse heb, kan ik bellen. Indien ik de vrijblijvende aanbieding van A-Department uit Den Haag niet langer wens te ontvangen, kunnen ze mijn naam uit hun bestand verwijderen. Of ze het ook zullen doen, staat er niet bij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations