Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 10, pp 49–51 | Cite as

Preventief paar

  • J. M. Kreyns
Productinformatie
  • 7 Downloads

Samenvatting

Tandpasta's zijn er in vele soorten. Vaak worden ze aangeprezen om één specifiek probleem aan te pakken. Een tandpasta voor gevoelige tand-halzen, een volgende voor het verwijderen van aanslag, een derde tegen slechte adem en weer een andere ter preventie van cariës. Alsof de patiënt niet meerdere van deze problemen tegelijk kan hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations