Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 9, pp 35–37 | Cite as

Tandartsen als sportkampioen

  • Frank Heynick
Heynicks hoek
  • 6 Downloads

Samenvatting

Sportbewust. Dat was deze zomer de hele wereld tijdens de Olympische Spelen. Maar van de tandartsen die door de jaren heen tientallen Olympische medailles in de wacht sleepten, weet vrijwel niemand.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations