Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 8, pp 62–63 | Cite as

De partiële prothese in theorie en praktijk

  • J. M. Kreyns
Boekbespreking
  • 13 Downloads

Samenvatting

In de serie ‘Tandheelkundige essenties’ is nummer 3 verschenen: over partiële protheses. Met recht vindt de publicatie van dit boek in deze serie plaats, want van één essentiële opvatting is dit boek doortrokken: de partiële prothese behoort tot het terrein van de tandarts!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations