TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 8, pp 41–45 | Cite as

Oosterse prothesen in Westerse monden

  • Frank Heynick
Heynicks hoek
  • 16 Downloads

Samenvatting

Economisch bekeken heeft de globalisering over het algemeen grote voordelen voor de betrokken landen. In beginsel ook waar het de vervaardiging van dentale prothesen betreft. Maar kleven er ook nadelen aan voor de cultuur en de maatschappij?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations