Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 7, pp 45–45 | Cite as

Hoogglans zonder te polijsten

nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

De esthetiek van glasionomeerrestauraties is meestal niet optimaal. Dit vulmateriaal is niet zo goed te polijsten als composiet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations