Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 7, pp 2–4 | Cite as

Het ‘cracked tooth syndrome’

Nederlands onderzoek biedt hulp in de praktijk
  • Michiel de Cleen
endodontologie
  • 23 Downloads

Samenvatting

Premolaren en molaren vertonen, zeker als ze zwaar belast worden, op den duur barsten in het glazuur en dentine. Als deze barsten (ook wel cracgenoemd) leiden tot pijnklachten en het onvermogen om nog iets hards met het betreffende element te kauwen, spreken we van hetks cracked tooth syndrome. Een Nederlandstalige term is vooralsnog niet voorhanden en hoewel sommigen ook de Engelstalige benaming voor verbetering vatbaar vinden, is cracked tooth syndrome inmiddels een bekende tandheelkundige term geworden. In zijn eigen praktijk in de Achterhoek voerde Niek Opdam (UMC St. Radboud, Nijmegen) een klein, maar verhelderend klinisch onderzoek uit naar de behandeling van dit veel voorkomende probleem.

Aanbevolen literatuur:

  1. Opdam NJM, Roeters FJM, Loomans BAC, Bronkhorst EM. Sevenyearclinical evaluation of painful cracked teeth restored with a direct composite restoration. J Endodont 2008;34:808-811.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations