Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 6, pp 42–46 | Cite as

Beweging maakt verandering (2)

Orthodontie bij volwassenen
  • Adriaan Vrijman
Orthodontie
  • 15 Downloads

Samenvatting

Volwassenen die graag orthodontisch behandeld willen worden, daar komen er steeds meer van. Een afwijkende stand van een van de voortanden is meestal de reden voor een verzoek om daar iets aan te doen. De functionele achtergrond van de afwijking is voor hen onbekend. Functie wordt eerder geassocieerd met het functioneringsgesprek op het werk en daar willen ze liever niet aan herinnerd worden. Wel aan hun voorkomen bij zo’n gesprek. Een in het oog springende scheefstaande tand kan wellicht de persoon aan de andere kant van de tafel afleiden van de inhoud van de boodschap die overgebracht moet worden. Iemand voelt zich nu eenmaal beter en sterker als alles in harmonie is.

De hier beschreven casus gaat over zo’n scheve tand die ergernis oplevert. En of ik, als ik dan toch bezig ben, alles een wat mooier, regelmatiger aanzien kan geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Adriaan Vrijman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations