Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 6, pp 14–19 | Cite as

De pre-endodontische opbouw

 • Marga Ree
Endodontologie
 • 7 Downloads

Samenvatting

Eén van de belangrijkste doelen van een wortelkanaal - behandeling is het elimineren van micro-organismen die zich in het wortelkanaalstelsel bevinden. Bacteriën zijn immers de oorzaak van parodontitis apicalis, en het niet slagen van een kanaalbehandeling wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een persisterende infectie in het wortelkanaalstelsel.

Referenties

 1. 1.
  Siqueira JF Jr. Aetiology of root canal treatment failure: why well-treated teeth can fail. Int Endod J 2001 Jan; 34(1):1-10Google Scholar
 2. 2.
  Swanson K, Madison S. An evaluation of coronal microleakage in endodontically treated teeth. Part I. Time periods. J Endod 1987 Feb;13(2):56-9Google Scholar
 3. 3.
  Khayat A, Lee SJ, Torabinejad M. Human saliva penetration of coronally unsealed obturated root canals. J Endod 1993 Sep;19(9):458-61Google Scholar
 4. 4.
  Tronstad L, Asbjørnsen K, Døving L, Pedersen I, Eriksen HM. Influence of coronal restorations on the periapical health of endodontically treated teeth. Endod Dent Traumatol 2000 Oct;16(5):218-21Google Scholar
 5. 5.
  Fokkinga WA, Kreulen CM, Vallittu PK, Creugers NH. A structured analysis of in vitro failure loads and failure modes of fiber, metal, and ceramic post-and-core systems. Int J Prosthodont 2004 Jul-Aug;17(4):476-82.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Marga Ree
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations