Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 5, pp 68–68 | Cite as

Nieuwe perspectieven

Nieuws

Samenvatting

Een optomechatronisch systeem stelt de gebruiker in staat om eenvoudig en snel een natuurgetrouwe afbeelding van het gebit weer te geven, op te slaan, te analyseren en te meten. En dat allemaal reproduceerbaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations