Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 5, pp 37–37 | Cite as

De managers sterven uit

  • W. J. Admiraal
Admiraal
  • 48 Downloads

Samenvatting

Net in je hoofd de knop omgezet teneinde ermee boven stijgend water te blijven wegens te natte lippen en het eerste vocht in de longen, of je leest:

Het roer moet om!

De bakens moeten verzet!

Stop met tegen de stroom in roeien! Volg de trend, in plaats van je zielig als loser op gepasseerde stations op te houden, je vastklampend aan de rookzuil.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • W. J. Admiraal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations