Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 5, pp 2–3 | Cite as

Apexresectie na herbehandeling

Aanvullende chirurgische behandeling is soms noodzakelijk
  • Michiel de Cleen
Endodontologie
  • 15 Downloads

Samenvatting

De niet-chirurgische endodontische herbehandeling (endodontische revisie) is een veelgekozen behandeling als na een kanaalbehandeling genezing uitblijft. Zeker als er redenen zijn om te veronderstellen dat de wortelkanalen bij die revisie beter kunnen worden gereinigd en gevuld dan bij de eerder uitgevoerde behandeling. Met andere woorden: als een kanaalvulling op de röntgenfoto duidelijke tekortkomingen vertoont, biedt een niet-chirurgische herbehandeling veel voordelen boven een chirurgische behandeling, zoals een apexresectie. Die laatste behandeling is binnen de endodontie vaak verguisd. Ten onrechte, zoals uit een praktijkvoorbeeld blijkt.

Aanbevolen literatuur:

  1. Wu M-K, Wesslink PR. Timeliness and effectiveness in the surgical management of persistent post-treatment periapical pathosis. Endod Topics 2005; 11: 25-31Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations