Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 4, pp 66–66 | Cite as

Een nieuwe homepage

Nieuws

Samenvatting

Gebruiksvriendelijke vernieuwingen moeten het tandarts en tandtechnicus mogelijk maken om snel informatie te verzamelen en zonodig met een simpele muisklik bestellingen te plaatsen. Op basis van deze vereisten vinden tandtechnici, prothetici en tandartsen een nieuw informatieportaal op www.candulor.com.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations