Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 3, pp 75–75 | Cite as

Calamus

Nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

De warme verticale condensatietechniek is om verschillende redenen te prefereren boven de traditionele koude laterale condensatietechniek: sneller, betere vulling van de kanalen, minimaal risico op wortelfractuur en de vulling met guttapercha kan worden gestopt op het gewenste niveau voor het plaatsen van een wortelkanaalstift.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations