Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 3, pp 75–75 | Cite as

Hard bewijs als het kan, zacht als het nodig is

Nieuws
  • 7 Downloads

Samenvatting

In het pas verschenen signalement ‘Passend Bewijs’ constateert het ‘Centrum voor ethiek en gezondheid’ dat evidence-based medicine de laatste twintig jaar een hoge vlucht neemt. Het streven is daarbij medische behandelingen - en ook opname in het basiszorgpakket - te onderbouwen met harde cijfers over effecten en doelmatigheid. Dat heeft tot kwaliteitsverbetering geleid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations