Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 3, pp 67–73 | Cite as

‘Soms loopt iemand bij de tandarts een hartontsteking op’

  • L. Abraham-Inpijn
Feedback post
  • 19 Downloads

Samenvatting

‘Ik ben niet blij met de rubriek van collega M.A.J. Eijkman in de NRC Handelsblad 17-03-2007. Hij haalde een Engels onderzoek aan waarin de onder zoekers stelden dat patiënten een ontsteking van het hart kunnen oplopen als de tandarts onzorgvuldig handelt (British Dental Journal, 2007; online 2 feb.).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • L. Abraham-Inpijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations