Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 3, pp 21–21 | Cite as

Lezers reageren

Lezers reageren
  • 4 Downloads

Samenvatting

Beste Michiel,

Ik las zoals elke maand met interesse jouw ‘redactioneel’ (TP januari 2008) en de rest overigens ook. Ook de stukjes van Bart Admiraal dragen altijd mijn aandacht weg en vaak goedkeuring.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations