Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 3, pp 17–17 | Cite as

Stinkt geld?

Lamp
  • 13 Downloads

Samenvatting

‘Maar geld stinkt niet’, was het antwoord van de Romeinse keizer Vespasianus (9-79 n.Chr.) aan zijn zoon Titus die aanmerkingen had op de plannen van zijn vader om belasting te heffen op de openbare privaten (urinoirs, toen nog latrina geheten) en dit recht

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • R. Lamp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations