Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 2, pp 56–59 | Cite as

Hechten, lijmen, plakken of kleven

  • J. M. Kreyns
Productinformatie
  • 19 Downloads

Samenvatting

Voor het sluitend samenvoegen van twee stoffen met een lijm of kleefstof kent het Nederlands verschillende woorden. Desondanks wordt in de tandheelkunde en de tandtechniek voor lijmen, plakken of kleven het Neder engelse woord ‘bonden’ gebruikt. Als het maar vast zit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations