Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 1, pp 51–51 | Cite as

Indirect overkappen in blijvende elementen na 40 maanden succesvol

TP selectief
  • 5 Downloads

Samenvatting

Er bestaat steeds meer twijfel over de noodzaak geïnfecteerd dentine te verwijderen. Vooral als daardoor het veroorzaken van een pulpaexpositie niet denkbeeldig is. Met betrekking tot melkelementen zijn van deze strategie, beter bekend als indirecte overkapping, sinds bijna tien jaar al diverse publicaties verschenen waarin goede resultaten werden gemeld. Met betrekking tot blijvende elementen werd vooralsnog de voorkeur gegeven aan een iets meer invasieve techniek, de zogenoemde stapsgewijze excavatie.

 

  1. Maltz M, Oliveira EF, Fontanella V, Carminatti G. Deep caries lesions after incomplete dentine caries removal: 40-month follow-up study. Caries Res. 2007 Oct 5;41(6):493-496. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations