Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 1, pp 38–43 | Cite as

Frontale kruisbeet en ruimtegebrek gecorrigeerd met vier premolaarextracties

  • Reinier Hoogeveen
Orthodontie
  • 7 Downloads

Samenvatting

Wanneer er sprake is van een omgekeerde frontrelatie zijn premolaarextracties in de bovenkaak niet voor de hand liggend. In de hier gepresenteerde casus is er naast de kruisbeet in het front ook sprake van ernstig ruimtegebrek voor 13 en 23 en voor het onderfront. Met vier premolaarextracties en gesegmenteerde mechanica worden in dit geval de problemen opgelost.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations