Advertisement

Stimulus

, Volume 27, Issue 1, pp 43–48 | Cite as

Introductie CAT (Critically Appraised Topics)

Mate van bewijskracht weergegeven in de ‘5S’ piramide
 • E. I. S. M. van Engelen
Capita selecta

Samenvatting

Als practicus loopt u in ieder patiëntencontact tegen vragen aan met betrekking tot de etiologie, diagnose, prognose, of beste/beschikbare therapie voor de betreffende patiënt. U kunt deze vragen beantwoorden vanuit de eigen ervaring, maar dan maakt u mogelijk onvoldoende gebruik van in de wetenschappelijke literatuur beschikbare informatie. Hoe vindt u dan een passend antwoord op uw klinische vraag met betrekking tot die ene patiënt, bij wie u uw zoekactie zo goed mogelijk tracht te onderbouwen (Lang e.a., 2007)?

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Van implementeren naar leren: het belang van tweerichtingsverkeer tussen praktijk en wetenschap in de gezondheidszorg. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000:18. Google Scholar
 2. Haynes RB. 4S-Pyramide. ACP J Club 2001;134:A11-A13.Google Scholar
 3. Haynes RB. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the ‘5S’ evolution of information services for evidence-based health care decisions. ACP J Club 2006;145(3):A8.Google Scholar
 4. Heuvel S van den. Hulpmiddelen voor evidence based practice; CAPs, CATs, POEMs, BestBETs en andere synopsen. Nederlands paramedisch Instituut documentaire informatie 2007;1:15-6. Google Scholar
 5. Lang ES, Wyer PC, Haynes RB. Knowledge translation: closing the evidence-to-practice gap. Ann Emerg Med 2007; 49:355-63.Google Scholar
 6. Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • E. I. S. M. van Engelen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations