Advertisement

Psychopraxis

, Volume 10, Issue 6, pp 244–246 | Cite as

Rümke over de wortels van het ongeloof

  • Jasha Fiselier
  • Annelieke van der Waal
Herontdekt
  • 21 Downloads

Samenvatting

In 1939 publiceerde de destijds gezaghebbende hoogleraar psychiatrie H.C. Rümke het boek Karakter en aanleg in verband met het ongeloof. Het werd in 2004 heruitgegeven en is zo terecht aan de vergetelheid ontrukt

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations