Advertisement

Psychopraxis

, Volume 10, Issue 5, pp 225–228 | Cite as

Samenvattingen van interessante bijdragen uit de internationale literatuur

Praktisch vertaald
  • 60 Downloads

Samenvatting

In deze rubriek vindt u korte samenvattingen van interessante bijdragen uit de internationale literatuur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations