Advertisement

Psychopraxis

, Volume 10, Issue 4, pp 144–146 | Cite as

Psychiatrische patiënten in een algemeen ziekenhuis: wie past zich aan?

  • Olav Geenen
  • Bernadette van der Poel
Forum
  • 240 Downloads

Samenvatting

De opvang van psychiatrische patiënten in algemene ziekenhuizen is niet gericht op integratie, maar vooral op aanpassing, zo meent consultatief psychiatrisch verpleegkundige Olav Geenen.

Verpleegkundige Bernadette van der Poel herkent zich niet in die opvatting.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Olav Geenen
    • 1
  • Bernadette van der Poel
  1. 1.

Personalised recommendations