Advertisement

Psychopraxis

, Volume 10, Issue 3, pp 126–131 | Cite as

Werkgerelateerde problematiek op het internet

  • Ron van Deth
Digitaal
  • 105 Downloads

Samenvatting

In december van het afgelopen jaar had PsychoPraxis een themanummer met de titel ‘Arbeid & psyche'. Daarin werd niet ingegaan op informatie over werkgerelateerde problematiek op internet. Dat deden we wel een aantal jaren eerder. Dat artikel is echter aan een update toe, want er is de laatste jaren nogal wat veranderd. Sites over werkgerelateerde onderwerpen zijn uitgebouwd en er zijn tal van sites bijgekomen. Die ontwikkeling maakt het zelfs mogelijk ons deze keer te beperken tot Nederlandstalige sites.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations