Advertisement

Psychopraxis

, Volume 10, Issue 3, pp 96–98 | Cite as

VERS ter discussie: VERS: over de houdbaarheidsdatum of nog voor consumptie geschikt?

  • Bas van Wel
Forum
  • 76 Downloads

Samenvatting

VERS is een vaardigheidstraining die in 1998 door Adhesie (Deventer) en Lentis (Groningen) naar Nederland is gehaald als aanvulling op de gangbare behandelingen voor BPS-patiënten. In vergelijking met SFT, MBT of DBT is deze interventie behandelaren relatief makkelijk aan te leren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations