Advertisement

Psychopraxis

, Volume 10, Issue 1, pp 16–22 | Cite as

Hoe onderscheiden we eet- en voedingsproblemen van eet- en voedingsstoornissen bij kinderen?

  • Ilse Dewitte
  • Joke Benoot
Artikelen
  • 721 Downloads

Samenvatting

Met eetstoornissen worden meestal vormen van anorexia nervosa en boulimia nervosa bedoeld. Deze treden eerder zelden op vóór de leeftijd van 12 jaar, terwijl er bij kinderen een heel gamma andere stoornissen in verband met voeding en eten optreedt. Over de aard en onderverdeling ervan bestaat echter veel verwarring en onenigheid. Dat heeft enerzijds te maken met de complexiteit en heterogeniteit in aard, verschijningsvorm en oorzaken, en anderzijds met de overlap tussen eet- en voedingsproblemen. Bovendien worden in de verschillende talen verschillende termen gebruikt en is er internationaal gezien geen sprake van consensus over de terminologie. Deze bijdrage beoogt hierin meer inzicht en helderheid te geven. We differentiëren de verschillende termen en beschrijven de belangrijkste categorieën.

voedingsstoornissen eetstoornissen eetproblemen voedingsproblemen 

Geselecteerde literatuur

  1. Cooper PJ & Stein A (2006) Childhood feeding problems and adolescent eating disorders. London: RoutledgeGoogle Scholar
  2. Kedeskdy JH & Budd KS (1998) Childhood feeding disorders. London: BrookesGoogle Scholar
  3. Lask B & Bryant-Waugh R (2007) Eating disorders in childhood and adolescence. London: RoutledgeGoogle Scholar
  4. Moyson N & Roofthooft E (2002) Van eetlast naar eetlust. Eetproblemen van babyleeftijd tot volwassenheid. Leuven-Leusden: AccoGoogle Scholar
  5. Workgroup for classification of eating disorders in children and adolescents (2007) Classification of child and adolescent eating disturbances. International journal of eating disorders 40 (Suppl): S117-122Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations