Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 36, Issue 5, pp 303–304 | Cite as

De weg naar innerlijke vrijheid, zonder psychologie

  • Stef Decoene
Boekbesprekingen
  • 42 Downloads

Samenvatting

Mag ik beginnen met een bekentenis? Ik wou dit boek bespreken uit jeugdsentiment. Lang, lang geleden besliste ik psychologie te bestuderen na het lezen en herlezen van Pieter Vroon’s ‘Bewustzijn, hersenen, gedrag’ (1976) waarin harde wetenschap en nadenken over meditatie en atypische bewustzijnstoestanden hand in hand gingen.

Literatuur

  1. Siderits, M. (2007). Buddhism as philosophy. An introduction. London: Hackett.Google Scholar
  2. Vroon, P. (1976). Bewustzijn, hersenen, en gedrag. Het individu in zijn dubbelrol van heer en knecht. Baarn: Ambo.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations