Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 36, Issue 4, pp 239–240 | Cite as

Functionele somatische syndromen: wat leert de neurobiologie over de relatie met stress?

  • Jan Jaspers
Boekbesprekingen
  • 60 Downloads

Samenvatting

De redacteur van dit boek heeft hoge verwachtingen van de neurobiologie voor een beter begrip van lichamelijk onverklaarde klachten. In de inleiding poneert hij de stelling dat de ziektemechanismen van stressgebonden ziekten, zowel de functionele varianten zoals IBS of CVS als de structurele varianten zoals hartinfarct en type 2 diabetes, in de eerste plaats neurobiologisch van aard zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations