Advertisement

Pallium

, Volume 10, Issue 5, pp 22–24 | Cite as

Kwaliteit van zorg buiten kantooruren

Een jaar palliatieve zorg door de huisartsenposten in Amsterdam
  • Bart Schweitzer
Onderzoek
  • 27 Downloads

Samenvatting

Sinds 2000 is er met de opkomst van de huisartsendienstenposten veel veranderd in de palliatieve zorg buiten kantooruren. Bij het EMGO, het researchinstituut van het VUmc in Amsterdam, doen we onderzoek naar de kwaliteit van de palliatieve zorg buiten kantooruren. In dit artikel een evaluatie van alle palliatieve contacten met de SHDA (Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam) gedurende een jaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Bart Schweitzer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations