Advertisement

Pallium

, Volume 10, Issue 5, pp 3–4 | Cite as

Kort nieuws

Kort nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

Houten - Koesterkind is de naam van zowel de nieuwste brochure als van de informatieve website van de ‘Vereniging Ouders Kinderen en Kanker’ (vokk). Beide zijn bedoeld voor ouders van een kind dat niet meer beter kan worden van kanker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations