Advertisement

Pallium

, Volume 10, Issue 4, pp 3–4 | Cite as

Kort nieuws

Kort nieuws
  • 9 Downloads

Samenvatting

Brussel- Binnen de Europese Unie (eu) bestaat grote ongelijkheid in kwaliteit van zorg, toegang tot zorg en medicijnen, behandelingssuccessen en zelfs in overlevingskansen. Dat vindt PvdA-Europarlementariër Dorette Corbey. “Bij kanker bijvoorbeeld hangen je overlevingskansen af van wáár je in Europa woont”, zegt ze.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations