Advertisement

Pallium

, Volume 10, Issue 3, pp 16–17 | Cite as

‘Onnodige’ transfers in de laatste fase

  • Adri van Beelen
Transfer
  • 67 Downloads

Samenvatting

Het gebeurt regelmatig dat iemand in de laatste fase van zijn leven toch nog wordt overgeplaatst. Van ziekenhuis naar thuis of van thuis naar hospice. Wat kan nog wel en wat kan niet? En welke voorzorgsmaatregelen moet je dan treffen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Adri van Beelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations