Advertisement

Pallium

, Volume 10, Issue 2, pp 3–3 | Cite as

Hbo-v en palliatieve zorg

Korte berichten
  • 79 Downloads

Samenvatting

NIJMEGEN – Palliatieve zorgverlening krijgt nog weinig aandacht in hboopleidingen verpleegkunde. Slechts een van de zeventien opleidingen past het curriculum palliatieve zorg, dat enkele jaren geleden is ontwikkeld, helemaal toe. Drie doen dat gedeeltelijk. Dit blijkt uit onderzoek van Marian Adriaansen. Ze promoveerde eind vorig jaar aan het UMC St Radboud in Nijmegen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations