Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 7, pp 27–27 | Cite as

Agenda

  • Petra Jungjohann
Agenda
  • 3 Downloads

Samenvatting

CINOP en NVS-NVL organiseren driemaal de werkconferentie Ambitieus Bouwen aan Competenties: het ABC van de loopbaan. Voor: decanen en loopbaanbegeleiders vmbo, bve en hbo; leerlingbegeleiders; medewerkers van expertisecentra loopbaanbegeleiding; loopbaancoördina-toren.De werkconferentie omvat 5 dagdelen verspreid over twee dagen. Ze wordt driemaal aangeboden in Breukelen: 22 en 23 januari 2009.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations