Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 7, pp 23–25 | Cite as

Symposium Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Partners in praktijk, opleiding en onderzoek: pijnloos communiceren in de keten van acute zorg
Artikelen
 • 96 Downloads

Samenvatting

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft als opdracht professionalisering van hbo- en Masterdocenten en het bevorderen van evidence-based-practice door middel van praktijkgebonden onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hbo- en Masterdocenten met inzet van studenten, onder begeleiding van de lector. De onderzoeksresultaten komen ten goede aan het onderwijs én aan de praktijk. De betrokken disciplines bij het LAIZ zijn Verpleegkunde, Fysiotherapie, en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Referenties

 1. 1.
  Verhaeghe, S. (2007) De confrontatie met traumatisch coma. Een onderzoek naar de beleving van familieleden. Proefschrift, Universiteit Gent.Google Scholar
 2. 2.
  Davidson JE, Powers K, Hedayat KM, Tieszen M, Kon AA, Shepard E, Spuhler V, Todres ID, Levy M, Barr J, Ghandi R, Hirsch G, Armstrong D (2007) Clinical practice guidelines for support of the family in the patient-centered intensive care unit: American College of Critical Care Medicine Task Force 2004-2005. Criticical Care Medicine. Vol. 35, no. 2, Lippincott Williams ' WilkinsGoogle Scholar
 3. 3.
  Informatie over het onderzoek “De ondersteuning van naasten van traumapatiënten”: Lisbeth.Verharen@han.nlGoogle Scholar
 4. 4.
  Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp (2008): eerste herziening, Utrecht: HAN, NVSHV, LEVV, sept. 2008Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations